PLANINARSKI KLUB „OČAUŠ“

Planinarski klub „Očauš“, osnovan prošle godine, 2018. godinu počeo je aktivno. Do kraja januara izveli su šest sopstvenih planinarskih akcija i priključili se na dvije akcije drugih klubova. U klubu naročito ističu akcije na stazama pod dubljim snijegom, koje su im zbog otežanog kretanja zapravo pripreme za više planinske vrhove u toku ljeta. Takve akcije pod snijegom izveli su na Borjima od Buletića preko Tajna do hotela Hajdučke vode, na Vlašiću, i na južnim stranama Očauša od Šipraga do Očauškog lica.

Za 2018. godinu odredili su sebi za cilj uspon na najviše vrhove zemalja bivše Jugoslavije, a osim tih planiraju i visokogorske uspone na najviši vrh Balkana i vrhove Visokih Tatri.

Od početka 2018. godine klub zvanično učlanjuje i nove članove, pa pozivaju Teslićane zainteresovane za te uspone da im se na vrijeme pridruže.